Waarom PGB

Met een pgb kunt u zelf uw zorgverleners kiezen en uw zorg inkopen

Wij hebben bewust gekozen voor PGB, omdat het voor kleine zelfstandigen niet altijd mogelijk is om zelf alle vormen van zorg aan te bieden. Denk daarbij aan huishoudelijke hulp of persoonlijke verzorging. Deze vormen hebben wij niet in huis. Wel hebben wij een uitgebreid netwerk van professionals die deze vormen wel bieden en kunnen u daarbij doorverwijzen. 

De eisen voor kleine zelfstandigen zijn steeds strenger voor ZIN ( zorg in natura), dit is de vorm die de gemeentes standaard afgeeft bij het verstrekken van een zorgindicatie. Het is immers alleen wel zo dat u volgens de wet zelf mag kiezen of u de zorg in de vorm van PGB of ZIN wil besteden. 

Op www.svb.nl kunt u zelf bekijken wat u moet weten en kunnen om zelf een PGB te kunnen beheren.

Waar vraag ik een persoonsgebonden budget (PGB) aan

1 Jeugdhulp

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. U kunt voor de zorg voor uw kind kiezen uit zorg in natura of een pgb uit de Jeugdwet. U vraagt het PGB aan bij de gemeente. De SVB betaalt de zorgverlener uit.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • U moet duidelijk uitleggen waarom u een pgb voor uw kind wilt en waarom zorg in natura niet passend is.
 • De gemeente kijkt of een pgb bij u past.
 • De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de diensten en hulpmiddelen die u inkoopt voor uw kind.
 • PGB-houders willen het PGB gebruiken om ondersteuning in te kopen bij een niet-gecontracteerde professional.
 • e professional heeft geen contract met de gemeente, waardoor deze geen ZIN (zorg in natura) kan leveren. Dan is het noodzakelijk om een PGB te krijgen.
2 WMO 

Bij ondersteuning aan huis vanuit de Wmo (officieel Wmo 2015) kunt u kiezen uit hulp in natura of een PGB. U vraagt het PGB aan bij de gemeente. De SVB betaalt vervolgens de zorgverlener uit.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • U moet duidelijk uitleggen waarom u een PGB voor uw kind wilt en waarom zorg in natura niet passend is. De gemeente kijkt of een PGB bij u past.
 • De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de diensten en hulpmiddelen die u inkoopt voor uw kind.
 • Pgb-houders willen het PGB gebruiken om ondersteuning in te kopen bij een niet-gecontracteerde professional.
 • De professional heeft geen contract met de gemeente, waardoor deze geen ZIN (zorg in natura) kan leveren. Dan is het noodzakelijk om een PGB te krijgen.
3 WLZ

Met een PGB uit de Wet langdurige zorg (Wlz) kunt u zelf uw zorgverleners kiezen en uw zorg inkopen. U vraagt een PGB aan bij het zorgkantoor in uw regio. Dit doet u door een aanvraagformulier in te sturen met een budgetplan. In het budgetplan beschrijft u hoe u uw budget gaat besteden. Daarna nodigt het zorgkantoor u uit voor een zogeheten ´bewust-keuze-gesprek´. In dit gesprek bespreekt u of het PGB een goede oplossing voor u is.

Voorwaarden pgb

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • U vult het aanvraagformulier in of stuurt een mail naar het zorgkantoor. Ook beschrijft u in een budgetplan welke zorg u inkoopt en bij welke zorgverlener(s).
 • U sluit met elke zorgverlener een contract af en voegt daar telkens een zorgbeschrijving bij. Het zorgkantoor controleert deze stukken.
 • De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de zorgverlener aan de hand van uw ingestuurde declaraties.
 • U mag een vertegenwoordiger aanwijzen die het pgb voor u beheert. Dit is voor sommige zorgprofielen verplicht. Deze vertegenwoordiger heet ook wel ‘gewaarborgde hulp’. Het kan uw wettelijk vertegenwoordiger zijn, maar ook iemand anders.
 • U mag geen behandeling betalen uit het PGB zelf.