Waarom individuele begeleiding?

Uw kind/kinderen met een ontwikkelingsstoornis kunnen de moeilijkheid van de opvoeding enorm verhogen. Ook hebben zij moeite in het ontwikkelen van vaardigheden en nieuw gedrag. Voor u als opvoeder kan het prettig zijn wanneer een professional u ondersteuning biedt en op bepaalde momenten de begeleiding uit handen neemt.

Waar vindt de individuele begeleiding plaats?

Individuele begeleiding vindt plaats in de eigen omgeving van het kind. Wij vinden het belangrijk dat het kind in de eigen (sociale) context vaardigheden aanleert en begeleidt wordt. Ook voor de ouder(s) is dit prettig. Zij kunnen vragen stellen en zien op welke wijze hun kind geholpen kan worden. Daarbij bieden wij handvatten

Hoe vindt de individuele begeleiding plaats?

Voor de begeleiding van start gaat worden de doelen waaraan gewerkt gaat worden tijdens de individuele begeleiding met u en het kind besproken en vastgesteld. Deze doelen worden vervolgens in het zorgplan uitgewerkt. Voorbeelden van doelen kunnen zijn:

  • Het aanbrengen van structuur in een dag.
  • Het vergroten van het zelfvertrouwen.
  • Het vergroten van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid.
  • Het accepteren van en leren omgaan met de beperking.
  • Het leren onderhouden van sociale contacten.

Het is voor ons van belang dat u zoon of dochter zich veilig en prettig voelt tijdens de begeleiding. Wij gaan dan ook samen aan het werk waarbij er gekeken word naar de behoefte, wensen en eisen van u en uw zoon/dochter.

De begeleider werkt aan een gezonde relatie met de cliënt met een goed balans tussen professionaliteit en betrokkenheid. Zo kan de begeleider ondersteuning bieden bij vertrouwensproblemen, even het luisterend oor zijn en hopelijk de vertrouwenspersoon voor u en uw zoon of dochter zijn.

Wanneer vindt de individuele begeleiding plaats?
Antwoord: Individuele begeleiding is in samenspraak mogelijk op alle dagen.

Individuele begeleiding in PGB 

Als het niet goed gaat met uw kind, dan kan dat ook voor u als ouder ingrijpend zijn. U twijfelt misschien of u het wel goed doet. Of u zou graag uitleg willen ontvangen over de diagnose die bij uw kind is gesteld. Een individuele begeleider kan u daarbij helpen. Hij of zij is er speciaal voor u als ouder(s).

Wat is individuele begeleiding

U maakt zich misschien zorgen en hebt behoefte aan emotionele steun. Ook kan er tijdelijk extra veel van u worden gevraagd in de opvoeding en kunt u voor de vraag komen te staan hoe u uw kind het beste kunt helpen. Deze vragen of zorgen kunt u bespreken met uw individuele begeleider. In de gesprekken wordt aandacht besteed aan de samenwerking tussen u en uw (ex-)partner wanneer deze onder druk komt te staan.

Wat leer ik bij individuele begeleiding

U leert omgaan met de problemen die spelen bij uw kind en de invloed die dit heeft op u en uw gezin. Een individuele begeleider kent de vragen, het verdriet of de onmacht waar u mee te maken kunt krijgen. Het is afhankelijk van uw vragen en behoeften waar uw individuele begeleider u bij kan ondersteunen. Een individuele begeleider kan een luisterend oor voor u zijn, advies geven op het gebied van opvoeden en ouderschap en kan u meer leren over de diagnose die gesteld is bij uw kind en over de behandeling van uw kind.

Ook de intensieve begeleiding vindt zoveel mogelijk plaats bij de cliënt thuis. Daarnaast is de individuele begeleider altijd telefonisch bereikbaar voor afstemmingsvraagstukken en (crisis)situaties die de ouders niet zelf kunnen oplossen.

Ook kunt u met al uw zorgvragen over uw PGB terecht bij de begeleider. Zeker als u begint met een PGB, maar ook gaandeweg, blijven er vragen ontstaan waar u niet één-twee-drie een antwoord op weet. Of bent u er niet zeker van dat u de informatie goed interpreteert, kunt u contact met ons opnemen.