Begeleiding groep in PGB 

Kun je door je beperking niet naar school en niet werken, ook geen aangepast werk? Of zoek je een zinvolle invulling van de dag voor iemand met dementie? Wellicht zoek je een zinvolle invulling voor je kind ter voorkoming van een sociaal isolement of ter ontlasting. Dan kun je groepsbegeleiding aanvragen. Het doel van groepsbegeleiding is onder andere:

 • aanbrengen een zinvolle invulling van je dag
 • langer thuis kunnen blijven wonen
 • gevoel van eenzaamheid verkleinen door contact met anderen
 • activering
 • beweging 
 • contacten 
 • zinvolle invulling van de dag
 • voorkoming van vereenzaming 
 • het overnemen van toezicht en het bieden van ritme en regelmaat
 • ontlasting en ondersteuning door verlichting van de mantelzorger 

Wat is groepsbegeleiding precies

Groepsbegeleiding is dagbesteding of dagopvang in een groep. Bij groepsbegeleiding gaat het vooral om dagstructurering en het voorkomen van een sociaal isolement. Bij oudere mensen is het vaak een oplossing om te voorkomen dat zij vereenzamen.

Bijvoorbeeld:

 • dagbesteding die school of (aangepast) werk vervangt
 • dagbesteding waarbij je leert omgaan met gedragsproblemen
 • dagjes weg met ouderen ter voorkoming van vereenzaming
 • Dagjes weg met jongeren ter ontlasting

Je gaat voor dagbesteding of dagopvang regelmatig een halve of hele dag met ons op pad. Je onderneemt activiteiten die bij je passen, met hulp van professionele zorgverleners. Begeleiding in een groep wordt door ons aangeboden in de vorm van dagjes weg.