Voor wie is de Wmo?

Algemene Wmo-voorzieningen zijn vrij toegankelijk voor iedereen in de gemeente. Wmo maatwerkvoorzieningen zijn bedoeld voor mensen die thuis ondersteuning nodig hebben om zelfredzaam te blijven en mee te doen in de samenleving. Bijvoorbeeld omdat ze door een beperking, chronische ziekte of psychisch probleem niet alles zelf kunnen doen. Er is ook een maatwerkvoorziening voor mensen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen.

Individuele begeleiding vanuit PGB

Onder begeleiding worden activiteiten verstaan waarmee een persoon één op één thuis wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven. Individuele begeleiding betekent dat u van uw zorgverlener tips en adviezen krijgt.

U leert omgaan met de problemen die spelen in het dagelijks leven. Een individuele begeleider kent de vragen, het verdriet of de onmacht waar u mee te maken kunt krijgen. Het is afhankelijk van uw vragen en behoeften waar uw individuele begeleider u bij kan ondersteunen. Een individuele begeleider kan een luisterend oor voor u zijn, ondersteuning bieden en advies geven.

Begeleiding kan bijvoorbeeld ook gaan over het compenseren en actief herstellen van het beperkt of afwezige regelvermogen. Er wordt dan bijvoorbeeld hulp geboden bij het plannen van activiteiten, regelen van dagelijkse zaken, het nemen van besluiten en het structureren van de dag. Begeleiding kan ook activerend van aard zijn, zoals het stimuleren om bepaalde activiteiten te ondernemen of sociale contacten te onderhouden.

Doelstelling maatwerkvoorziening begeleiding

De Maatwerkvoorziening bevordert, behoudt of compenseert de zelfredzaamheid en participatie van een burger zodat deze zo lang mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan blijven. De maatwerkvoorziening wordt ingezet als iemand over onvoldoende eigen kracht beschikt, het sociale netwerk onvoldoende in staat is te helpen en geen geschikte Algemene voorziening aanwezig is. Voorbeelden van een maatwerkvoorziening zijn hulp bij:

 • de dagindeling en om dingen te ondernemen
 • contact zoeken met mensen in de omgeving
 • activiteiten
 • sociale contacten
 • plannen en organiseren
 • bij boodschappen doen
 • (het leren) bedienen van huishoudelijke apparaten
 • woonbegeleiding (bijvoorbeeld leren om het huishouden te doen)
 • het communiceren met anderen
 • de omgang met gedragsproblemen
 • bij de administratie, post en financiën (overzicht krijgen over facturen, contracten, verzekeringen, enzovoort)