Begeleidingsvormen

Logeerweek(end)

Zo Ben Ik biedt begeleiding aan cliënten van alle leeftijden. Wij richten ons voornamelijk op de begeleiding van cliënten met een psychische of verstandelijke beperking. Denk daarbij bijvoorbeeld aan autisme, ADHD, taal-spraak problematiek en personen met een laag IQ/EQ.

WMO – WLZ – JZ

Onze begeleiding is gebaseerd op een intensieve, duurzame relatie met de cliënt en zijn/haar directe familie. Veel cliënten begeleiden wij al meerdere jaren, waardoor ook de persoonlijke ontwikkeling goed gevolgd kan worden. Zo Ben Ik is laagdrempelig, 24 uur per dag bereikbaar (alleen voor noodgevallen) en kiest voor een persoonlijke benadering, vanuit het perspectief en de mogelijkheden van de cliënt.

Zelfredzaamheid
De individuele begeleiding bestaat grotendeels uit het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt en het vergroten van diens sociale vaardigheden. Als wij nieuwe cliënten aannemen, maken wij samen met de cliënt en eventueel directe familie een zorgplan op maat waarin de persoonlijke doelen worden beschreven en waarin komt te staan hoe wij deze tot uitvoering gaan brengen.

Oudere cliënten ondersteunen wij in hun traject naar (beschut)werk, dagbesteding  of een vervolgopleiding. Ook besteden wij veel tijd aan het leren plannen en organiseren. Dit is vooral bij schoolgaande pubers van essentieel belang. Te denken valt aan het plannen van huiswerk of een toets. Hoe neem je nu iets over in je agenda, waar kun je alles vinden en hoe deelt iemand zijn dag (tijdbesparend) in?

Met de jongere cliënten zijn wij bezig met hun persoonlijke verzorging. Leren dat zij zelfstandig hun tanden kunnen poetsen, zelf hun brood kunnen smeren en goed met mes en vork kunnen eten. Ook op sociaal vlak is het voor deze doelgroep extra moeilijk; hoe maak ik nu vriendjes en hoe speel ik nu met iemand in plaats van naast iemand? Daarnaast is er ook veel aandacht voor het leren herkennen en benoemen van (eigen) emoties

In de logeerweekenden/midweken/begeleiding in groep wordt er veel aandacht geschonken aan de sociale vaardigheden. De logeerweekenden zijn dan ook van essentieel belang ter voorkoming van een sociaal isolement. Hierin krijgen jongeren directe feedback van zowel leeftijdsgenoten als begeleiding. Dit is voor velen die in het dagelijks leven weinig tot geen sociale contacten hebben een uitgelezen kans om hier aan te werken. Ook leren de jongeren huishoudelijke taken zoals koken, bedden afhalen etc. Dit ter vergroting van hun zelfredzaamheid.